Turnir
Turnir

Promocija traje još:

Promocija se sastoji od četiri turnira:

Turnir 1 - 02.12.2021. 01:00 do 12.12.2021. 00:00 (ZAVRŠEN)

Prvi turnir je završen.


Turnir 2 - 16.12.2021. 01:00 do 26.12.2021. 00:00 (ZAVRŠEN)

Drugi turnir je završen.


Turnir 3 - 30.12.2021. 01:00 do 09.01.2022. 00:00 (ZAVRŠEN)

Treći turnir je završen.


Turnir 4 - 13.01.2022. 01:00 do 23.01.2022. 00:00


 • Turnir traje od 13.01.2022. 01:00 do 23.01.2022. 00:00.

  Ukupni nagradni fond iznosi 50.000 EUR za ovaj turnir prema sledećoj strukturi:

  • 8.000 EUR za svaki dnevni turnir
  • 10.000 EUR za ukupnu tabelu

  Igrači će učestvovati istovremeno na dnevnom i sedmičnom turniru.

 1. Da bi učestvovali na turniru potrebno je da odigrate 50 spinova u igrama koje učestvuju na turniru sa minimalnim ulogom po spinu od 0,50€.
 2. Svi bodovi koji se dobiju za tih 50 spinova će biti uračunati u ukupnom broju vaših bodova.

Igrači će dobiti bodove na sljedeći način:

 • MR - Primjer: 1 množilac = 1 bod. Dakle, ako igrač uloži 5 EUR i dobije 150 EUR, imatće 150/5 = 30 množilaca, to znači 30 bodova.
 • WR - Primjer: Dakle, ako igrač uloži 5 EUR i dobije 150 EUR, imaće 150 bodova.

13.01.22. - 23.01.22.

Turnir počinje: Turnir završava: Pravila turnira: Nagradni fond:
13.01.22. 01:00 15.01.22. 00:00 MR 8.000€
15.01.22. 01:00 17.01.22. 00:00 WR 8.000€
17.01.22. 01:00 19.01.22. 00:00 MR 8.000€
19.01.22. 01:00 21.01.22. 00:00 WR 8.000€
21.01.22. 01:00 23.01.22. 00:00 MR 8.000€
13.01.22. 01:00 23.01.22. 00:00 10.000€


 • Dnevni nagradni fond od 8.000€ se dijeli na prvih 100 igrača sa rang liste, osvajaju nagrade prema sljedećoj tabeli:

 • 1. 1.000€
  2. 800€
  3. 600€
  4. 500€
  5. 300€
  6.-10. 200€ (Ukupno: 1.000€)
  11.-15. 100€ (Ukupno: 500€)
  16.-30. 70€ (Ukupno: 1.050€)
  31.-50. 50€ (Ukupno: 1.000€)
  51.-100. 25€ (Ukupno: 1.250€)
  Sve ukupno: 8.000€

 • Dodatni nagradni fond od 10.000€ se dijeli na prvih 100 igrača sa rang liste, osvajaju nagrade prema sljedećoj tabeli:

 • 1. 1.500€
  2. 1.000€
  3. 800€
  4. 700€
  5. 500€
  6.-10. 250€ (In total: 1.250€)
  11.-15. 125€ (In total: 625€)
  16.-30. 75€ (In total: 1.125€)
  31.-50. 50€ (In total: 1.000€)
  51.-100. 30€ (In total: 1.500€)
  Sum: 10.000€

  U toku trajanja turnira igrači dobijaju dodatne bodove prema tabeli ispod:

  Kvalifikacije 200 bodova
  Svakih 100€ uloga tokom cijele sedmice 1 bod
  Za mjesto na turniru: Bodovi:
  1. 1000 Bodova
  2. 500 Bodova
  3. 250 Bodova
  4.-5. 200 Bodova
  6.-10. 150 Bodova
  11.-50. 50 Bodova
  51.-100. 30 Bodova

  Igrač sa najvećim akumuliranim rezultatom zauzima prvo mjesto na tabeli, dok su drugi prema tome razvrstani.


  • U trajanju turnira tabela sa rezultatima se ažurira u stvarnom vremenu sa spinom svakog igrača.
  • U slučaju onemogućene funkcije automatske isplate, igrači će dobiti popup u kojem se navodi da će nagrada biti dodana u roku od 72 sata.
  • U slučaju povrede Opštih uslova korišćenja organizator zadržava pravo zabrane učešća na turniru, isto tako da uvede druge restriktivne mjere na nalogu.
  • Organizator zadržava pravo izmjene navedenih uslova o čemu obavještava igrače.

  Nazad na xlivebet.com