Turnir
Turnir

Turnir traje još:

Koje igre učestvuju ? • Turnir traje od 11.11.2021 01:01 do 28.11.2021 00:59 i biće podijeljen na 3 faze:
  • 11.11.2021 01:01 do 14.11.2021 00:59 (Faza 1) 20.000€
  • 18.11.2021 01:01 do 21.11.2021 00:59 (Faza 2) 20.000€
  • 25.11.2021 01:01 do 28.11.2021 00:59 (Faza 3) 20.000€

Minimalna opklada potrebna za kvalifikaciju na turniru je 0,5 EUR.

Playson turnir je događaj u kojem igrači dobijaju bodove za određene radnje (broj vrtnje, ukupne opklade, itd.), a na kraju događaja im se dodjeljuju nagrade na osnovu njihove poziciju na tabeli.

Playson Cash Blast je događaj na kojem igrači mogu osvojiti novčane nagrade u bilo kojem trenutku tokom promotivnog perioda. Nagrade se nude nasumično, a svaki igrač ima iste šanse.

Igrači će dobiti bodove na sljedeći način:

 • Na primjer: Opklada od 0,5 EUR predstavlja 50 bodova, bez obzira da li je bila dobitna opklada ili ne.
 • Bodovi se sabiraju i biće prikazani na tabeli.

Nagradni fond: 60.000 EUR podijeljeno u 3 faze od po 20.000 EUR za svaki. Svaka faza je podijeljen na 15.000 EUR za svaki turnir i 5.000 EUR za svaki Cash Blast.

Nagradna tabela turnira - 15.000€

1. 4.000€
2. 1.500€
3. 1.000€
4. 550€
5. 450€
6. 400€
7. 350€
8. 300€
9. 250€
10. 200€
11.-25. 150€ (Ukupno: 2.250€)
26.-50. 100€ (Ukupno: 2.500€)
51.-75. 50€ (Ukupno: 1.250€)
Sve ukupno: 15.000€

Nagradna tabela za "Cash Blast" - 5.000€

Nagrada: Broj nagrada: Ukupno:
500€ 1 500€
200€ 1 200€
150€ 2 300€
100€ 3 300€
80€ 4 320€
60€ 6 360€
40€ 13 520€
25€ 40 1.000€
10€ 150 1.500€

 • U trajanju turnira tabela sa rezultatima se ažurira u stvarnom vremenu sa spinom svakog igrača.
 • U slučaju onemogućene funkcije automatske isplate, igrači će dobiti popup u kojem se navodi da će nagrada biti dodana u roku od 72 sata.
 • Zadržavamo pravo da poništimo rezultate, ili ne isplatimo nagradu, gdje je cijeli rezultat ili dio rezultat bilo koje očigledne greške, greške ili tehničke greške (uključujući netačne isplate igre) bilo da je uzrokovano mašinskom ili ljudskom greškom u vezi sa bilo kojom igrom koja učestvuje.
 • U slučaju povrede Opštih uslova korišćenja organizator zadržava pravo zabrane učešća na turniru, isto tako da uvede druge restriktivne mjere na nalogu.
 • Organizator zadržava pravo izmjene navedenih uslova o čemu obavještava igrače.


Nazad na xlivebet.com